Επιτρέπονται οι σκύλοι στις παραλίες; – Η νομική προσέγγιση του θέματος

Η απαίτηση απομάκρυνσης του σκύλου από την παραλία και η απόδοση προστίμου από Λιμενικό ή Αστυνομικό όργανο είναι παράβαση καθήκοντος τονίζει η κ. Βάσω Τάκη! Διαβάστε με πολύ προσοχή το κείμενο που ακολουθεί!!!

Κάθε φορά που έρχεται το καλοκαίρι το ερώτημα που απασχολεί εμάς τους φιλόζωους είναι εάν θα βρούμε κάποια κατάλληλη παραλία για να κολυμπήσουμε παρέα με τον τετράποδο φίλο μας .
Οι δύο βασικές νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα αυτό είναι ο νόμος 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα Λαυρίου (άρθρο 230 παρ. 1 ζ της Υ.Α. 1046/1978, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ).
Περαιτέρω, από άποψη νομολογίας, έχουν εκδοθεί δύο εκ διαμέτρου αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, η εφετειακή 2130/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η 175/2005 του Αρείου Πάγου, η οποία αναίρεσε την προηγούμενη, με αφορμή την περίπτωση μιας γυναίκας, η οποία, εν έτει 2000, είχε υποπέσει στο μέγα ολίσθημα να βάλει τον μικρόσωμο σκύλο της στη θάλασσα σε μη οργανωμένη παραλία της περιοχής Σουνίου, αρνούμενη στη συνέχεια να τον απομακρύνει, παρά τις διαμαρτυρίες λουόμενου, ο οποίος φοβήθηκε μετάδοση ασθενειών και άσκησε εναντίον της αγωγή αποζημίωσης για προσβολή της προσωπικότητάς του.
Α) Κατ΄ αρχήν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι οι παραλίες ανήκουν στην δικαιοδοσία των αστυνομικών και όχι των λιμενικών αρχών (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του ν.δ. 444/1970).
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ : «Αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια προανακριτικών και αστυνομικών πράξεων (σημείωση δική μου, η επιβολή τυχόν προστίμου στον ιδιοκτήτη του σκύλου συνιστά αστυνομική πράξη) υφίσταται στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών, αυτή δε, επεκτείνεται και στις παραλίες, για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθ. 3 παρ. 1 περ. β’, στις οποίες δηλαδή διενεργούνται εργασίες οι οποίες είναι συναφείς με τη λειτουργία των λιμένων και όχι σε οποιαδήποτε άλλη παραλία. Σε οποιαδήποτε άλλη παραλία, αρμόδια είναι η κατά τόπο αστυνομική αρχή, εξαιρουμένων βέβαια των περιπτώσεων που διενεργούνται οι εργασίες, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3, οπότε ο εν λόγω χώρος εξομοιώνεται με λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα, ιδρυόμενης σ’ αυτήν την περίπτωση σχετικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.»
Επομένως, οι τόποι αρμοδιότητας του Λιμενικού, όπως αυτοί καθορίζονται από το νόμο, αφορούν την θαλάσσια περιοχή, τους λιμένες και τις χερσαίες ζώνες των λιμένων και ΟΧΙ τις παραλίες εν γένει και επομένως, το τυχόν πρόστιμο στις παραλίες πρέπει να το κόψει η αστυνομία (και η δημοτική), εκτός εάν σε κάποιο τόπο δεν υπάρχει αστυνομία (πχ κάποια νησιά), οπότε το κόβει η λιμενική αστυνομία.
Β) Στη συνέχεια πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην κυκλοφορία του σκύλου σε παραλία λουομένων και στο μπάνιο του σκύλου στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τον ν. 4039/2012 (καθώς και κατά τον προϊσχύοντα 3170/2003) επιτρέπεται ο περίπατος του σκύλου σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, αρκεί να μην κυκλοφορεί ελεύθερος και να γίνεται ο περίπατος πάντα με συνοδό (άρθρο 5 παρ. 3). Ο σκύλος μας μπορεί να μας ακολουθεί σε κάθε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο, άρα και στις παραλίες, οργανωμένες και μη, αρκεί να είναι πάντα συνοδευόμενος και να έχουμε μαζί το βιβλιάριο υγείας του για να αποδείξουμε ότι είναι εμβολιασμένος αν μας ζητηθεί.
Όσον αφορά την περιβόητη εγκύκλιο Μ.Φ. 3111.10/1/93/20-05-93 της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΠΕΝ, η οποία επαναλαμβάνεται και στη νεότερη υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ.Φ. 2119.4/3/06/16-06-2006 και σύμφωνα με την οποία «…Στην περίπτωση κατά την οποία σε μία τοποθεσία ή παραλία (στην οποία δεν παρευρίσκονται την δεδομένη χρονική στιγμή λουόμενοι) κυκλοφορεί ιδιοκτήτης ζώου μαζί με αυτό ή ο εν λόγω προβαίνει στο λούσιμο του ζώου, τότε ο ιδιοκτήτης δεν διαπράττει παράβαση. Εάν όμως στην ίδια τοποθεσία καταφθάσουν λουόμενοι, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει, είτε να το απομακρύνει από την τοποθεσία αυτή, είτε να το διατηρήσει ασφαλισμένο σε απόσταση από τους λουόμενους τέτοια που να μην παρενοχλούνται αυτοί προκειμένου να μην διαπράττει την ανωτέρω παράβαση», αυτή δεν ισχύει κατά το μέρος που μιλαει για άμεση απομάκρυνση των σκύλων από την παραλία άμα τη εμφανίσει λουομένων , καθόσον ο νόμος υπερισχύει της εγκυκλίου.
Εάν παρ΄ όλα αυτά, κάποιο αρμόδιο αστυνομικό ή λιμενικό όργανο κόψει πρόστιμο για μη απομάκρυνση του σκύλου από την παραλία, τότε μπορεί να διωχθεί για παράβαση καθήκοντος, είναι δε πολύ πιθανό, εάν κάποιος προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά του προστίμου που θα του επιβληθεί, να δικαιωθεί όταν φτάσει η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επικαλούμενος αντισυνταγματικότητα, παράβαση νόμου κλπ.
Γ) Το πρόβλημα επομένως δεν είναι η κυκλοφορία και παρουσία των σκύλων στις παραλίες, αλλά το επιτρεπτό ή μη να μπαίνουν τα σκυλιά στη θάλασσα .
Η γενική άποψη που έχει επικρατήσει είναι ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 230 § 1 περ. ζ του αναχρονιστικού (ισχύει από το 1978) Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου, κατά τον οποίο απαγορεύεται η κυκλοφορία ζώων, καθώς και το λούσιμο αυτών σε χώρους λουομένων, άποψη που έχει δεχτεί και ο Άρειος Πάγος (πιο πάνω απόφαση). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο από 50 έως 150 ευρώ. Σημειωτέον ότι η ως άνω διάταξη για την απαγόρευση ζώων στις παραλίες αφορά μόνο τον Γενικό Κανονισμό Λιμένος Λαυρίου και τον χώρο ευθύνης του και μόνο κατ΄ αναλογία μπορεί να γίνει δεκτή η εφαρμογή του και στις άλλες ελληνικές παραλίες.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα ερμηνείας του τι θεωρείται χώρος λουομένων. Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκυκλίους, η ύπαρξη λουομένων σε μία θαλάσσια περιοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως χώρου λουομένων και την ως εκ τούτου, εφαρμογή της απαγόρευσης της ως άνω διάταξης για τον χώρο αυτό, με άλλα λόγια όλες οι ελληνικές παραλίες είναι εν δυνάμει χώροι λουομένων. Στο πυρ το εξώτερο δηλ. οι φιλόζωοι πολίτες που θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους και τις διακοπές τους παρέα με τον πιστό τους φίλο, άντε να βρούμε καμιά έρημη βραχονησίδα που να μην πατάει το πόδι του λουόμενος (!). Και πάλι όμως δεν μπορείς να είσαι ήσυχος γιατί εάν εμφανισθεί έστω και ένας υστερικός λουόμενος που φοβάται ότι θα μολυνθεί από το σκύλο, δεν επιτρέπεται να μπει ο σκύλος στη θάλασσα.
Παρά ταύτα, οι δικαστές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντας την έφεση στην υπόθεση της ως άνω γυναίκας, έκριναν (ορθώς) ότι στις μη οργανωμένες παραλίες μπορεί ο καθένας να απολαμβάνει το μπάνιο του με τον σκύλο του και προχωρώντας στη συνέχεια σε συσταλτική ερμηνεία της παραπάνω διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου, έκριναν ως χώρο λουομένων όχι όλες τις περιοχές των ακτών που είναι προσιτές για θαλάσσια μπάνια, αλλά μόνον εκείνες που έχουν λουτρικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς αυτή η άποψη κατέπεσε στον Άρειο Πάγο.
Συνοψίζοντας, επιτρέπεται η παρουσία και ο περίπατος σκύλων στις παραλίες αρκεί να συνοδεύεται, επιτρέπεται να κάνετε μπάνιο στο σκύλο σας σε απομακρυσμένες παραλίες, εκτός εάν παραπονεθεί κάποιος λουόμενος και σε κάθε περίπτωση αρμόδιο όργανο για την βεβαίωση της παράβασης είναι η αστυνομία.
Η πολυνομία που επικρατεί στο Ελληνικό Κράτος, δημιουργεί συχνά καταστάσεις σύγχυσης μεταξύ πολιτών και ελεγκτικών οργάνων, ώστε πολλές φορές δεν γνωρίζουν οι μεν τα δικαιώματά τους και οι δε τις υποχρεώσεις τους και γι αυτό πρέπει το οργανωμένο φιλοζωικό κίνημα να κινηθεί προς την κατεύθυνση πίεσης των αρμοδίων για την αλλαγή αυτού του αναχρονιστικού και θολού καθεστώτος σε σχέση με το επιτρεπτό ή μη της δυνατότητας χρήσης παραλιών και θαλασσών από φιλόζωους πολίτες με τα κατοικίδιά τους.
Βάσω Τάκη
Δικηγόρος – Μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Φιλοζωικών Σωματείων
ΠΗΓΗ:  HappyDogsWorld.com
Advertisements

Τα σκυλιά παίζουν.

ImageΠολύ συχνά – στο πάρκο σκύλων μας, στο «kynagon» – παρατηρώ ιδιοκτήτες σκύλων, να έχουν μια ιδιαίτερη » αγωνία» για το πότε θα παίξουν τα σκυλιά τους με άλλα σκυλιά. Σίγουρα το παιχνίδι μεταξύ σκύλων είναι μια καλή εκτόνωση που μας αφήνει ήσυχους να πιούμε τον καφέ μας συζητώντας και παρακολουθώντας το θέαμα.

Τι συμβαίνει όμως πραγματικά πίσω από αυτήν την εικόνα?

Πολλές φορές μπορεί να αλλάξει ραγδαία προς το χειρότερο.

Η σημαντικότερη ηλικία που τα σκυλιά πρέπει να παίζουν, ξεκινά από την δεύτερη εβδομάδα της ζωής τους – βρίσκονται βέβαια με την μητέρα τους και τα αδέλφια τους- και φτάνει μέχρι την όγδοη εβδομάδα. Εκεί, αν τα παρακολουθήσει κάποιος με προσοχή θα δει ιδιαίτερες μάχες και τρελά παιχνίδια – έντονα, με δαγκώματα, καβαλήματα και φωνές. Αυτή ακριβώς είναι μια διαδικασία απαραίτητης μάθησης για τα κουταβάκια όπου μέσα από το παιχνίδι γνωρίζουν πως να συμπεριφέρονται σωστά με τα άλλα σκυλιά, να ελέγχουν το δάγκωμά τους, να υποχωρούν και να αντιλαμβάνονται πότε να σταματήσουν. Επίσης εξασκούνται και μαθαίνουν την γλώσσα σώματος των σκύλων και αποκτούν σκυλίσια συμπεριφορά μεταξύ ομοίων. Από εκεί κι έπειτα τα σκυλάκια θα πρέπει να αποχωριστούν την  μητέρα και τα αδέρφια τους(8η-9η εβδομάδα) και να αρχίσουν να έχουν επαφές με τον έξω κόσμο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αναλάβει την κοινωνικοποίηση και θα δείξει  στο κουτάβι πως πρέπει να συμπεριφέρεται στην νέα του ομάδα. Η ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια επαφή με άλλα σκυλιά μπορεί να προκαλέσει στρες,  επιθετικότητα αλλά και  εξάρτηση.

Τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες σκύλων δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα «σημάδια» της γλώσσα σώματος των ζώων και τα αφήνουν να καταπιέσουν ή να καταπιεστούν από  άλλα σκυλιά, έχοντας συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα. Ένα κουτάβι που ανέχεται το σκληρό παιχνίδι από ένα άλλο, δεν σημαίνει ότι το απολαμβάνει κιόλας……. Μια τέτοια κατάσταση, σίγουρα θα μας βάλει σε μπελάδες. Από την άλλη αν επιτρέπουμε το παιχνίδι χωρίς όρια, το πιθανότερο είναι να δημιουργήσουμε μια τρομακτική ενίσχυση στον σκύλο μας για παιχνίδι και συνεχής επαφή με άλλα σκυλιά. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένας σκύλος που δεν μπορεί να δεχθεί την έλλειψη επαφής του με άλλα σκυλιά, θα χτυπιέται στο λουρί για να φτάσει σε αυτά(φανταστείτε ένα Golden Retriever 35 κιλών να χτυπιέται στο λουρί) και θα είναι σοβαρά ανήσυχο αν κάποια φορά δεν έχουμε χρόνο για μια τέτοια βόλτα. Αντίστοιχα οι λάθος επαφές μπορούν να προκαλέσουν φοβίες ή επιθετικότητα στον σκύλο μας.

Στα πλαίσια της σωστής κοινωνικοποίησης, υπάρχει η επαφή και το παιχνίδι με άλλα σκυλιά, αλλά με μέτρο. Δεν χρειάζεται στην βόλτα, οπωσδήποτε να πάμε σε κάθε σκύλο που θα συναντήσουμε για να μυριστούν, ούτε βέβαια και κάθε φορά που θα βλέπουμε έναν σκύλο να τρέχουμε για παιχνίδι.

Όποια ρουτίνα δημιουργούμε στον σκύλο μας αυτήν θα έχουμε ως συμπεριφορά στο μέλλον.

Καλό είναι λοιπόν στην βόλτα μας, να προσπερνάμε κάποια σκυλιά, επιβραβεύοντας τον σκύλο μας για την ήρεμη συμπεριφορά του και να τον αφήνουμε να παίζει μόνο με  ήπια σκυλιά και για λίγο. Ξοδεύοντας τον μεγαλύτερο χρόνο της βόλτας μας μαθαίνοντας «πράγματα» στον τετράδοπο φίλο μας, αλλά και παίζοντας διάφορα παιχνίδια θα χτίσουμε μια δυνατή προσωπική σχέση μαζί του. Το να κυνηγά και να φέρνει ένα μπαλάκι ή ένα «frisbee» είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη συμπεριφορά και ταυτόχρονα μια εκτόνωση, που αρέσει στα περισσότερα σκυλιά και τους ιδιοκτήτες τους.

Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες που μπορούμε να παίξουμε με τα σκυλιά μας. Ενημερωθείτε,

Tου Δημοσθένη Μουμιάδη        
Επαγγελματία Εκπαιδευτή
Συμπεριφοριστή Σκύλων
Kynagon Positive Dog Training 
Τηλ. 6979986630
info@kynagon.gr | www.kynagon.gr


Ο έξυπνος σκύλος

 

exypnos-skylosΑλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ, αν όλα τα σκυλιά είναι το ίδιο έξυπνα…..ή υπάρχουν διαφορές και αν ναι ,ποιες είναι?
Πολλές φορές έχουμε ακούσει την φράση αυτός ο σκύλος είναι πολύ έξυπνος…. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ράτσες σκύλων και σύμφωνα με τεστ που έχουν γίνει, έχει ταξινομηθεί ο βαθμός ευφυΐας τους με γνώμονα την ευκολία στην μάθηση.

Τι σημαίνει όμως έξυπνο σκυλί και βέβαια τι σημαίνει να έχω ένα έξυπνο σκύλο στο σπίτι….

Έξυπνος σκύλος είναι ένας σκύλος, ο οποίος έχει  μεγάλη ευκολία στο να παρατηρεί και να αφομοιώνει συμπεριφορές, να διακρίνει την διαφορετικότητα, πολύ πιο γρήγορα και να βρίσκει με ευκολία λύσεις. Ένας έξυπνος σκύλος γενικεύει τις  συμπεριφορές που μαθαίνει γρηγορότερα – τα σκυλιά μαθαίνουν σε περιβάλλοντα χώρο – αν, λ.χ. μάθουν την συμπεριφορά «κάτσε» σε ένα συγκεκριμένο μέρος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα την εκτελέσουν και όπου αλλού το ζητήσουμε. Αυτό είναι κάτι που το κατακτούν μέσω της διαδικασίας της μάθησης.

Τα 10 ποιο έξυπνα σκυλιά θεωρούνται πως είναι τα:

10 – Australian Cattle
09 – Rotweiler
08 – Papilon
07 – Labrador Retriever
06 – Shetlant Sheepdog
05 – Doberman
04 – Golden Retriever
03 – German Shepherd
02 – Poodle
01 – Border Collie

Τα σκυλιά εκπαιδεύονται είτε το θέλουμε είτε όχι. Από την πρώτη στιγμή που ζουν  και αλληλεπιδρούν στο περιβάλλον…..μαθαίνουν.

Τα σκυλιά διαβάζουν καθαρά, τις αλλαγές στην στάση του σώματός μας και τις αλλαγές στην ψυχική μας διάθεση. Αντιλαμβάνονται και οσμίζονται το πότε κρατάμε ανταμοιβή και πότε όχι.

Τα έξυπνα όμως σκυλιά, σκιαγραφούν και καταγράφουν, ποια ακριβώς στάση του σώματός μας θα τους αποφέρει την ανταμοιβή.

Ένας έξυπνος σκύλος είναι ένας εκπληκτικός σκύλος, χρειάζεται όμως πολύ χρόνο και ενασχόληση…..ειδάλλως η Ζωή μαζί του μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη.

Μπορεί να αναπτύξει απίστευτες εμμονές και συνήθειες, που μπορεί να μας ωθήσουν στα άκρα. Όλα αυτά τα σκυλιά έχουν αναπαραχθεί για να εξυπηρετούν εργασιακές ανάγκες…..με αποτέλεσμα εκτός από πολύ μυαλό να διαθέτουν και πολύ ενέργεια και αντοχή. Ένα Border Collie π.χ που είναι κατά γενική ομολογία, μακράν το πιο έξυπνο από όλες τις φυλές, έχει εκτραφεί στα σύνορα Σκωτίας – Αγγλίας για να υπηρετεί τους βοσκούς, που στα τεράστια λιβάδια της περιοχής θέλουν να μαζεύουν και να κατευθύνουν τα πρόβατά τους. Όλη μέρα τρέξιμο και ισχυρό ταμπεραμέντο με πολύ μυαλό, συνθέτουν μια φυλή που όταν την έχουμε κατοικίδιο θα πρέπει να του δώσουμε μια νέα δουλειά να κάνει – έναν σκοπό.

Αν δεν του δώσουμε έναν σκοπό στην ζωή του, να είστε σίγουροι ότι θα τον βρει μόνο του.

Παρόμοιες καταστάσεις θα συναντήσουμε και με τις υπόλοιπες φυλές σκύλων όπως τα Γερμανικά Ποιμενικά, Golden Retriever, Λαμπραντόρ κ.λ.π

Τα σκυλιά γενικότερα δεν μπορούν να κάνουν πολύπλοκες σκέψεις, δεν έχουν ηθικούς κώδικες και δεν έχουν συναισθήματα ανθρώπινα. Η οποιασδήποτε μορφής, ευφυΐας τους, έγκειται απλά και μόνο στην ικανότητα τους να  μαθαίνουν. Η ικανότητα μάθησης είναι αποτέλεσμα γεννετικών δεδομένων τους.

Τα σκυλιά, τελικά, είναι πολυτάλαντα ζώα. Μπορεί να μην είναι τόσο έξυπνα όσο εμείς οι άνθρωποι όμως τα αγαπάμε γι αυτό που είναι…δηλαδή την σκυλίσια τους φύση.

Είναι υπέροχα ζώα, ακριβώς έτσι όπως είναι.

Tου Δημοσθένη Μουμιάδη        
Επαγγελματία Θετικού
Εκπαιδευτή Σκύλων
Kynagon Positive Dog Training 
Τηλ. 6979986630
info@kynagon.gr | http://www.kynagon.gr


Σκύλοι, απόγονοι των λύκων…..?

 

skyloi-apogonoi-lykwnΨάχνοντας την προϊστορία των σκύλων-με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον-πολλά ερωτήματα, ξυπνούν στο μυαλό μας. Είναι τα σκυλιά απόγονοι των λύκων ή ίσως των κογιότ ή των τσακαλιών? Πότε εξελίχθηκαν σε οικόσιτα ζώα, μέσα από ποια διαδικασία και ποιος ευθύνεται γι αυτό? Μήπως εμείς οι άνθρωποι ή ήταν φυσική εξέλιξη?

Σκοντάφτουμε συνεχώς όμως, σε έρευνες και θεωρίες, που η μία αντικρούει την άλλη. Λίγο ή πολύ, όλες συμφωνούν στο ότι, οι σκύλοι είναι απόγονοι των γκρίζων λύκων. Μια και το D.N.A. τους διαφέρει λιγότερο από 0,2% τους κατατάσσει στην οικογένεια των λύκων ως ένα υπό-είδος, πράγμα που σημαίνει πως  μέλη της οικογένειας μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν απογόνους.

 Κάπου 14000 χρόνια πριν στην Γερμανία βρέθηκαν οστά από σιαγόνα σκύλου και εκεί χρονικά ορίζουν την μετάβασή τους σε οικόσιτα. Στην Μέση Ανατολή, βρέθηκαν από 12000  χρόνια πριν, μικρό-οστά χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν αν είναι από μικρόσωμους λύκους ή σκύλους. Στην Utah βρέθηκαν σοβαρές ενδείξεις ύπαρξης σκύλων, που χρονολογούνται 9000 με 10000 χρόνια πριν.

lykos-ourliaxtoΠρόσφατα, το 2002, δύο ομάδες ερευνητών εξέδωσαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Και οι δύο καταλήγουν στο ότι, η μετάβαση των σκύλων σε ζώα οικόσιτα έλαβε χώρα περίπου 15000 χρόνια πριν. Η πρώτη ομάδα, επικεντρώθηκε σ αυτή την διαδικασία και συμπέρανε ότι για πρώτη φορά, ο διαχωρισμός  των λύκων από τους σκύλους έγινε στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Μέσα από εκτεταμένη μελέτη  και ανάλυση του D.N.A., διέκριναν πέντε ξεκάθαρες γενετικές γραμμές, όλες από ένα και μόνο θηλυκό λύκο. Μέσω της μετανάστευσης των πρωτόγονων, διασκορπίστηκαν σ όλες τις γωνιές της γης και αναπτύχθηκαν με γοργούς ρυθμούς.

Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με τη σύγκριση του D.N.A. ανάμεσα στους λύκους που έζησαν στα τέλη της Πλειοκαίνου και στους σημερινούς σκύλους. Έτσι συμπέραναν ότι, τα σημερινά σκυλιά είναι απόγονοι των γκρίζων λύκων του Παλαιού Κόσμου και ο διαχωρισμός τους έγινε 15000 χρόνια πριν.

Ο πιο πρώτος διαχωρισμός από τους λύκους  δημιούργησε τα Shar Peis,Shiba Inus,Chows,Akita.  Στην συνέχεια τα Basenjies. Ένα τρίτο κομμάτι είναι τα Alaskan Malamut και Siberian Huskies. Afghans και Salukis είναι το τέταρτο κομμάτι που διαχωρίστηκε από τους λύκους. Το πέμπτο και τελευταίο κομμάτι αποτελείται απ όλες τις υπόλοιπες σημερινές ράτσες  σκύλων. Τα Pharaoh και  Ibizan Hounds αν και θεωρούνται οι παλαιότεροι απόγονοι των σκύλων, στην πραγματικότητα είναι πολύ νεότερες ράτσες γενετικά.

Γιατί αλήθεια όμως οι λύκοι προσέγγισαν αρχικά την ανθρώπινη κοινότητα? Το πιο πιθανό είναι να τους προσέλκυσε αυτή η καινούρια ¨φωλιά¨ που δημιουργούσαν σιγά-σιγά οι άνθρωποι. Ένα μέρος που τους παρείχε μια σχετική ασφάλεια, μια νέα πηγή τροφής(από τα αποφάγια των ανθρώπων) και πιθανόν καλύτερες προοπτικές αναπαραγωγής. Απέκτησαν την επιλεκτική ικανότητα να ζουν κοντά στον άνθρωπο και εξελίχθηκαν κοντά του μέσω της φυσικής επιλογής.

Tου Δημοσθένη Μουμιάδη        
Επαγγελματία Θετικού
Εκπαιδευτή Σκύλων
Kynagon Positive Dog Training 
Τηλ. 6979986630
info@kynagon.gr | http://www.kynagon.gr


Έξυπνες συμβουλές για εσάς και τον σκύλο σας.

dog-tipsΠριν αποκτήσετε κουτάβι, ενημερωθείτε από κάποιον επαγγελματία  εκπαιδευτή σκύλων, για το ποια φυλή είναι καταλληλότερη για σας και ποια προετοιμασία πρέπει να κάνετε πριν έρθει στο σπίτι σας το νέο μέλος της οικογένειά σας. Διασφαλίστε ότι το κουτάβι σας θα μεγαλώσει στο σωστό περιβάλλον. Να έχει επαφή με τον «κόσμο» με ανθρώπους, παιδιά και άλλα κατοικίδια…

 • Συστηματικά κοινωνικοποιείται το κουτάβι σας από πολύ νωρίς (2 μηνών που φυσιολογικά έρχεται στην οικογένεια) και εκθέστε το σταδιακά, σε ποικιλία ερεθισμάτων. Διαφορετικούς θορύβους, ανθρώπους, ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα κλπ.
 • Τα παιδιά πάντα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψή σας, όταν βρίσκονται με το κουτάβι σας. Δεν μπορούν να καταλάβουν πότε ο σκύλος στρεσάρεται και πότε πρέπει να σταματήσουν. Ο σκύλος δεν είναι παιχνίδι.
 • Αποφύγετε οποιαδήποτε εκπαιδευτική τεχνική που περιέχει διορθώσεις (βία). Ο σκύλος σας θα ανταποκριθεί πολύ καλύτερα σε τεχνικές επιβράβευσης (ενίσχυσης συμπεριφοράς).
 • Μετέχετε σε μαθήματα για κουτάβια από πολύ νωρίς και κάνετε πρακτική στο σπίτι σας. Τα αποτελέσματα θα σας ενθουσιάσουν!
 • Να θυμάστε να δίνετε προσοχή στον σκύλο σας όταν κάνει πράγματα που σας αρέσουν και όχι να πέφτετε στην παγίδα να ενεργοποιήστε με οποιονδήποτε τρόπο όταν κάνει κάτι άσχημο-δυσάρεστο για σας.
 • Ενθαρρύνετε το σκυλί σας να παίζει παιχνίδια. Διαφορετικές φυλές έχουν προτίμηση σε διαφορετικά παιχνίδια, βρείτε ποιά αρέσουν στο δικό σας σκυλί.
 • Τα σκυλιά πρέπει να γυμνάζονται τακτικά. Δύο λογικές βόλτες την ημέρα είναι πολύ καλύτερα από μία τρίωρη βόλτα το Σαββατοκύριακο.
 • Περιστασιακά και καθώς προχωράτε στην βόλτα σας, φωνάζετε τον σκύλο σας, βάζετε τον στο λουρί επιβραβεύοντας τον, περπατήσετε λίγα βήματα και μετά δώστε του την άδεια να φύγει. Έτσι σταδιακά το δέσιμο στο λουρί  θα  πάψει να είναι μια δυσάρεστη εμπειρία και δεν θα σημαίνει το τέλος της βόλτας.
 • Όταν φεύγετε από το σπίτι σας αφήστε στον σκύλο σας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι γεμάτο με νόστιμες λιχουδιές. Θα του δώσει ενδιαφέρον και απασχόληση και θα συσχετίζει την αποχώρησή σας με κάτι πολύ καλό!

 

Tου Δημοσθένη Μουμιάδη        
Επαγγελματία Εκπαιδευτή Σκύλων
Kynagon Positive Dog Training 
Τηλ. 6979986630
info@kynagon.gr | http://www.kynagon.gr


Εκπαίδευση σκύλου με ανταμοιβή, αλήθειες και μύθοι…….

Η θετική ενίσχυση συμπεριφοράς ως τρόπος εκπαίδευσης  δεν είναι κάτι  το εντελώς καινούργιο στην εκπαίδευση των σκύλων – ζώων, τα τελευταία  όμως χρόνια παρουσιάζετε μια ευχάριστη έξαρση και στην χώρα μας. Παράλληλα παρατηρείται και το φαινόμενο να γράφονται ή  να λέγονται  πράγματα, τα οποία είναι αναληθή και παραπλανητικά.

Όταν λοιπόν, κάποιος αναζητήσει μεθόδους εκπαίδευσης τότε στ αλήθεια μπαίνει σε σοβαρούς προβληματισμούς.

Ας δούμε, και ας προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε κάποια από αυτά που ακούγονται….

 • Ο σκύλος θέλω να εκτελεί εντολές μόνο για μένα και χωρίς να πρέπει να του δώσω κάποια ανταμοιβή.

Ο σκύλος, όπως και κάθε άλλο ζώο, κάνει μια συμπεριφορά για δύο λόγους. Ο ένας για να αποφύγει μια αρνητική συνέπεια και ο άλλος γιατί θα πάρει μια δυνατή επιβράβευση. Με άλλα λόγια, ο σκύλος θα ¨κάτσει¨ είτε για να αποφύγει το πνίξιμο από το τράβηγμα του λουριού ή του πνίχτη στον λαιμό του από τον χειριστή(αρνητική ενίσχυση), είτε γιατί αυτή του η συμπεριφορά θα του αποφέρει μια λιχουδιά, ένα παιχνίδι, ένα χάδι ή μια άλλη πολύ επιθυμητή συμπεριφορά(θετική ενίσχυση).

Κανένας σκύλος ή άλλο ζώο δεν παράγει μια συμπεριφορά και μάλιστα κατ΄εντολή(κάτσε,κάτω, έλα κ.τ.λ) χωρίς κάποιο κίνητρο, θετικό ή αρνητικό.

Όταν ο άνθρωπος είναι αυτός που διαχειρίζεται και παρέχει όλα τα καλά και απαραίτητα για την ζωή του σκύλου, τότε ο σκύλος «δείχνει» να εκτελεί για αυτόν.

 • Όταν επιβραβεύουμε τον σκύλο με λιχουδιές,  τον χαλάμε και τον κάνουμε να ζητιανεύει.

Δεν έχει καμιά απολύτως σημασία αν ανταμοίβουμε έναν σκύλο με λιχουδιές ή παιχνίδι. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα σημαντικοί ενισχυτές συμπεριφοράς γιατί εκφράζουν δύο πολύ κύριες ανάγκες του σκύλου για την επιβίωσή του. Το φαγητό(απαραίτητο για να ζήσει) και το κυνήγι(απαραίτητο για να βρει την τροφή του).

Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι η ανταμοιβή να παρουσιάζεται στον σκύλο απρόβλεπτα. Να έχει εκτελεστεί σωστά η ζητούμενη συμπεριφορά και όχι να «λαδώνουμε» τον σκύλο. Δεν «ζητάμε»συμπεριφορές με την θέα της λιχουδιάς ή του παιχνιδιού γιατί τότε εξαρτόμαστε από αυτά.

 •  Πρέπει για πάντα να ταΐζω λιχουδιές για να εκτελεί ;

Ο σκύλος όπως είπαμε πιο πάνω κάνει κάποια συμπεριφορά για να λάβει κάποια ανταμοιβή και θα πρέπει να ανταμείβεται πάντα με κάποιον τρόπο….

Τι είναι όμως ανταμοιβή για έναν σκύλο? Το παιχνίδι, το φαγητό, το χάδι, μια άλλη πολύ αρεστή συμπεριφορά(π.χ βόλτα, συναναστροφή με άλλα σκυλιά), η λεκτική επιβράβευση, η σημασία που του δίνουμε, ένα κόκκαλο και ότι διακρίνουμε ότι αρέσει στον σκύλο μας. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε έναν σκύλο που εκτελεί δυνατά και πάντα, θα πρέπει να φροντίζουμε να τον επιβραβεύουμε .

Για τις εύκολες και πολύ γνωστές-μαθημένες καθημερινές συμπεριφορές, ένα «μπράβο» με ενθουσιώδη και γλυκιά φωνή φθάνει. Για πιο δύσκολες συμπεριφορές, ένα πολύ αγαπητό παιχνίδι ή μια αγαπημένη λιχουδιά, θα διατηρήσει και ταυτόχρονα θα αυξήσει την αξιοπιστία τους.

 •  Πρέπει να δείξω στον σκύλο μου ποιος είναι ο αρχηγός.

Άλλη μια λανθασμένη προσέγγιση στο θέμα. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε και ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο, μπαίνουμε ουσιαστικά σε μία διαπραγμάτευση της σχέσης ηγεσίας με τον σκύλο μας. Τέτοιες σκέψεις οδηγούν συνήθως σε βίαιες συμπεριφορές από την μεριά μας, στρεσάροντας τον σκύλο μας και προκαλώντας φοβίες αλλά και πολλές φορές επιθετικότητα προς εμάς ή προς τρίτους.

Ο άνθρωπος, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο, κατέχει αυτό τον ρόλο του «ηγέτη», ούτως ή άλλως, εφ όσων είναι αυτός που διαχειρίζεται τις βασικές ανάγκες του. Το φαγητό, το παιχνίδι, η ελευθερία, η βόλτα  και γενικότερα οι συμπεριφορές που κάνει ο σκύλος πρέπει να περνούν από το χέρι του ιδιοκτήτη του ζώου.

Καθώς ο άνθρωπος διαχειρίζεται τις βασικές ανάγκες του σκύλου του, χτίζει και διατηρεί αυτή τη σχέση ηγεσίας βάζοντας όρια που έχουν επωφελή αποτελέσματα για τον σκύλο αλλά και για τον ίδιο.

Η εκπαίδευση πρέπει είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τον σκύλο και τον άνθρωπο. Έτσι θα έχουμε καλύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα αλλά και θα χτίζουμε καθημερινά, μια σχέση αφοσίωσης και εμπιστοσύνης.

Tου Δημοσθένη Μουμιάδη        
Επαγγελματία Θετικού
Εκπαιδευτή Σκύλων
Kynagon Positive Dog Training 
Τηλ. 6979986630
info@kynagon.gr | http://www.kynagon.gr


Η εγκατάλειψη, δεν είναι η λύση.

Λένε πως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις… πως όμως να περιγράψεις μια τέτοια εικόνα. Στην άκρη του δρόμου, σε ένα χαντάκι, στη μέση του πουθενά, ένα μικρό κουτάβι, κοιτάζει απορημένο, σαστισμένο, φοβισμένο. Άραγε τι έγινε, που είναι η οικογένεια του. Έπρεπε να είναι μαζί τους, όμως δεν είναι πουθενά. Έτσι απλά περιμένει και περιμένει, μόνο, στην άκρη του δρόμου την οικογένεια  του να έρθει να το πάρει.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα χιλιάδες σκυλιά που αφήνονται στο δρόμο και στη μοίρα τους. Μια μοίρα προδιαγεγραμμένη. Η ζωή στο δρόμο είναι σύντομη. Πολύ γρήγορα η πείνα, η δίψα, οι αρρώστιες, ένα αυτοκίνητο ίσως,  η ακόμα και οι αγέλες των άλλων αδέσποτων θα την  κάνουν ακόμα πιο σύντομη. Ένα πτώμα στην άκρη του δρόμου θα μας θυμίζει την απρονοησία κάποιων ανθρώπων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν θα έχει προκληθεί ένα θανατηφόρο ατύχημα.Πόσο εύκολο είναι τελικά να εγκαταλείψεις τον σκύλο σου στο δρόμο; Καμία από τις επερχόμενες συνέπειες δεν μπορούν να σου αλλάξουν την γνώμη;

Απεγνωσμένα βλέμματα, αδιάκοπη αναμονή και απελπισμένα μόνα κατοικίδια. Ίσως κάποιοι να νομίζουν πως όλα είναι υπερβολές, όμως μια πιο προσεκτική μάτια σε τέτοια ζώα θα σας το επιβεβαίωση. Σκυλιά που περιμένουν τον ιδιοκτήτη τους με τις μέρες στο ίδιο σημείο, να κοιτούν στην ίδια κατεύθυνση – γιατί από εκεί που έφυγε περιμένουν πως θα έρθει. Πιστεύετε ότι έχετε το δικαίωμα να πάρετε ένα σκύλο και έτσι απλά γιατί σας κούρασαν οι ευθύνες του, να το πετάξετε στο δρόμο; Ένα σκυλί στο δρόμο είναι άμεσος κίνδυνος για τους οδηγούς, ένας έμμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγεία και μια παρηκμασμένη εικόνα της χώρας μας . Ένας παράγοντας της κοινωνικής τακτικής μας. Όταν αποφασίζουμε να πάρουμε ένα σκύλο, καλά θα είναι να σκεφτούμε πολύ καλά την απόφασή μας αυτή. Οι ανάγκες ενός τέτοιου νέου μέλους της οικογένειάς μας είναι πολλές. Θα πρέπει να είμαστε όσο πιο σίγουροι μπορούμε γι΄αυτο που πάμε να κάνουμε. Να υπολογίσουμε πολύ προσεκτικά τον χρόνο, το χρήμα, τα αποθέματα κουράγιου που χρειάζονται έτσι ώστε να αντεπεξέλθουμε σε μια νέα πρόκληση όπως είναι το μεγάλωμα ενός σκύλου. Αν παρόλα αυτά έχουμε κάνει λάθος – είναι ανθρώπινο – θα πρέπει να βρούμε τρόπο να δώσουμε το ζώο μας κάπου αλλού. Κάπου, κάποιος θα το έχει ανάγκη. Μπορεί ίσως να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Πολύ σημαντικό είναι και ο τρόπος και ο λόγος που αναπαράγουμε τα θηλυκά μας. Αν δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα κουταβάκια, καλά θα είναι να μην επιτρέπουμε την αναπαραγωγή τους. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας και  στειρώστε  το σκύλο σας για να αποφύγετε τέτοια προβλήματα και να προστατέψετε το ζώο σας από αρρώστιες. Η νομοθεσία  μας απαγορεύει την εγκατάλειψη ζώων στο δρόμο, δεν μας δίνει όμως καμία λύση στο πρόβλημά μας. Μια και δεν υπάρχουν χώροι υποδοχής και μέριμνας υιοθέτησης  ζώων, τότε είναι ευνόητο να μεριμνήσουμε εμείς οι ίδιοι για το πώς θα διαθέσουμε το σκύλο μας.

Η εγκατάλειψη, δεν είναι η λύση.

Tου Δημοσθένη Μουμιάδη        
Επαγγελματία Θετικού
Εκπαιδευτή Σκύλων
Kynagon Positive Dog Training 
Τηλ. 6979986630